Što su tajni kupci?

Tajni kupac je posebno pripremljen opažač koji odlazi na neko prodajno mjesto (trgovinu, banku) ili upućuje telefonski poziv (poslovnici, call centru) sa svrhom opažanja i ocjenjivanja kvalitete usluge (npr. izgled prostora, ljubaznost i stručnost osoblja) koja se na nekom od navedenih mjesta pruža. Izgledom i ponašanjem ne odstupa od drugih kupaca (tzv. "običnih klijenata"), a na prodajnom mjestu obavlja uobičajene radnje - kupuje neki proizvod i/ili se raspituje o određenoj usluzi.

Nakon obavljene posjete ("tajne kupnje"), ispunjava upitnik u kojem ocijenjuje elemente koji su mu prethodno bili zadani za opažanje. Neke od karakteristika koji se od tajnog kupca očekuju su pouzdanost/ odgovornost (obavljanje posjeta unutar zadanog roka), snalažljivost, sposobnost preciznog i detaljnog opažanja/ uočavanja, te dobra sposobnost verbalnog izražavanja. Zvjezdicom su označena polja koja su obavezna prilikom prijave.

Što su fokus grupe?

Organiziramo grupne diskusije s kupcima različitih proizvoda ili korisnicima različitih usluga. To su opuštene, zabavne diskusije u malim grupama u kojima imate priliku razgovarati o svojim željama i potrebama, te razmjenjivati mišljenje sa drugim sudionicima. Razgovor se odvija u opuštenoj atmosferi uz grickalice i sokove i ne zahtijeva nikakvu prethodnu pripremu od strane sudionika. Voditelj diskusije (moderator) pitanjima potiče sudionike da iznose svoja mišljenja i stavove o određenoj temi, proizvodu ili usluzi.

Svrha ovakvih grupa je da proizvođači i pružatelji usluga saznaju što njihovi kupci žele, a što ne žele. Žele saznati mišljenja, stavove i želje svojih korisnika ili potencijalnih korisnika, kako bi svoj proizvod ili uslugu mogli što bolje prilagoditi potrebama i željama korisnika ili potencijalnih korisnika.

Za sudjelovanje Vas nagrađujemo prigodnim poklonom u vrijednosti od 100 do 300 kn, ovisno o trajanju grupne diskusije ( u pravilu 1,5h do 3h)

Što je panel kućanstava?

Panel kućanstava je kontinuirano istraživanje u kojemu se podaci prikupljaju na temelju dnevnika kojeg ispunjavaju kućanstva iz uzorka. Dnevnik sadržava popis kategorija proizvoda čije se kupovine mjere u istraživačkom projektu.

Kućanstva u dnevnik upisuju detaljne informacije o svakom kupljenom proizvodu, mjestu i datumu kupovine. Popunjavanje dnevnika je moguće na 2 načina: upisivanjem u tiskani dnevnik te slanje poštom na našu adresu u frankiranoj koverti ili popunjavanje u .xls tablici i slanje mailom.

Vaš trud nagrađujemo bodovima koji se dodjeljuju za svaki uredno ispunjen i na vrijeme poslan tjedan. Kada sakupite određen broj bodova, možete ih razmijeniti za određeni proizvod iz našeg kataloga.

U čemu bi željeli sudjelovati?


Tajni kupci
Fokus grupe

(moguće više odgovora)


Panel Kućanstava - pošaljite upit na mail: panel.kucanstva@gfk.com